Anda temui mereka yang memerlukan bantuan?

Laporkan kepada Lembaga Zakat Selangor.

Kemudahan ini hanya bagi melaporkan Asnaf di Negeri Selangor SAHAJA. Jika anda temui Asnaf di negeri lain, sila laporkan pada Pusat Zakat / Baitulmal negeri tersebut.

 • Nama anda sebagai pelapor.
 • Alamat emel pelapor.
 • No. telefon pelapor yang dapat dihubungi.
 • Terangkan dengan jelas maklumat asnaf yang dilaporkan. Nama, No. Kad Pengenalan, Alamat dan butiran lain asnaf.
 • Masukkan lokasi Asnaf berdasarkan poskod dan daerah di Selangor.
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 3 GB, Max. files: 10.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  * Borang ini adalah khusus sekiranya anda berjumpa Asnaf dan ingin melaporkan kepada Lembaga Zakat Selangor sahaja. Sebarang permohonan bantuan zakat untuk diri sendiri tidak akan dilayan. Untuk pertanyaan lain sila klik pautan di di bawah.